ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ มีดียังไง ทำจากอะไรได้บ้าง – Biodegradable bags

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ คือ ถุงพลาสติกที่ไม่ได้ทำจากพลาสติก แต่ทำจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายชนิด มาเป็นถุงพลาสติกที่ไม่ใช่พลาสติก มันสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ดีกว่าถุงพลาสติกธรรมดาหลายเท่า โดยบางชนิดสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ภายใน 1 ปี ได้แถมยังไม่ปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายสู่ธรรมชาติอีกด้วย

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตจากอะไรได้บ้าง

มันสามารถทำจากวัสดุธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ข้าวโพด ต้นอ้อย ถั่วบางชนิด มันฝรั่ง และแน่นอน มันสำปะหลังพลาสติกชีวภาพที่ได้จากมันสำปะหลังนั้นถูกวิจัย และพัฒนาโดยฝีมือคนไทย โดยที่ถุงพลาสติกที่ทำจากมันสำปะหลังสามารถย่อยสลายเองได้ 100% ภายใน 3-4 เดือน แถมยังมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับถุงพลาสติกธรรมดาแม้ว่ายังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าก็ตาม

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ มีดียังไง

จากที่ตัวถุงนั้นสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติในเวลาสั้นๆ มันจึงส่งผลดีต่อโลกเราหลายๆด้าน อย่างเช่น 

  • ลดปริมาณของเสียในชุมชน 
  • แก้ปัญหาถุงพลาสติกอุดตันตามท่อน้ำ 
  • ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  • ลดงบประมาณการกำจัดขยะในทุกๆประเทศ
  • ปลอดภัย ไร้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

ส่วนปัญหาหลักๆของถุงพลาสติกชีวภาพคือ

ต้นทุนการผลิตของมัน เนื่องจากมันยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักในปัจจุบันการผลิตแต่ละครั้งก็ไม่สามารถผลิตออกมาทีเดียวเยอะๆได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยยังสูง มันจึงราคาแพงกว่าถุงพลาสติกทั่วๆไป หากในอนาคตมีการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้มากขึ้น ราคาต่อหน่วยมันก็ย่อมถูกลง 

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูในอนาคต อาจมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรรูปเป็นวัสดุในการในมาผลิตเป็นสิ่งของต่างๆ มากขึ้น ไม่แน่ในสักวัน ราคาของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) อาจจะสามารถเท่ากับราคาถุงพลาสติกแบบดั้งเดิมได้ แต่ว่ามันจะสามารถมาทดแทนพลาสติกแบบธรรมดาได้ทั้งหมดหรือไม่ สำหรับเรา เรายังคิดว่ายังเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าในอนาคตหลายปีข้างหน้า อะไรก็เกิดขึ้นได้

 
Banner Image