นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ tonghengplastic.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนใดๆของผู้ใช้งานได้

คำจำกัดความ

  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
  • ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ tonghengplastic.com

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ประเภทคุกกี้ที่ทางบริษัทฯ ใช้และวัตถุประสงค์

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ tonghengplastic.com จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ อาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ tonghengplastic.com ได้

คุกกี้เพื่อวัดผล/วิเคราะห์การทำงานของเว็บไซด์ (Site Analytical /Performance Cookies) : นับสถิติและตัวเลขต่างๆ ในเชิงปริมาณ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เยี่ยมชม เช่น จำนวนการคลิกในแต่ละหน้า เวลาเฉลี่ยในการเข้าชม จำนวนการเข้าซ้ำ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสม และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น  ทั้งนี้ คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้จะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ วัดสถิติและผลการทำงานต่างๆ หรือคุกกี้เพื่อปรับโฆษณาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ซึ่งอยู่นอกเนือการควบคุมและรับผิดชอบของเรา

การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามในอนาคต

เว็บไซด์ tonghengplastic.com อาจจะมีการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามเพิ่มเติมในอนาคต แต่ไม่จำกัดเพียง เช่น Google Analytic และอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดตามสถิติและวัดผลการทำงานต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มเติม ทั้งนี้มันจะเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่อย่างใด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ปกติการเข้าชมเว็บไซด์เราจะเป็นการยอมรับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซด์นั้นโดยอัตโนมัติ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุกกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้ ด้วยการลบและปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านยังสามารถปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้โดยการที่เข้าชมเว็บไซด์ผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนของเบราว์เซอร์ แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ท่านสามารถศึกษาวิธีการลบและปฏิเสธคุกกี้ในเว็บบราวเซอร์เพิ่มเติม จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้นๆ

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

ในการใช้บริการเว็บไซต์ tonghengplastic.com ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ tonghengplastic.com จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ตามวิธีการที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากเว็บไซต์ tonghengplastic.com มีลิงค์การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเองซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเรา ทางบริษัทฯไม่มีนโยบาย และไม่มีการรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเว็บไซด์บุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านจะติดต่อ tonghengplastic.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย ตง เฮง พลาสติก (tonghengplastic.com)