Vinyl ester คืออะไร คุณสมบัติและการใช้งาน – Vinyl ester resin

Vinyl ester

Vinyl ester resin หรือ เรซินไวนิลเอสเทอร์ เป็นเรซินเทอร์โมเซ็ต (Thermosetting) มันเป็นการผสมผสานระหว่างพลาสติกอีพอกซี (Epoxy) และ Methacrylic Acid เข้าด้วยกัน ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเรซินคุณภาพสูงและราคาแพง Vinyl ester สามารถใช้เป็นทางเลือกแทนโพลีเอสเตอร์ (PU) และวัสดุอีพ็อกซี่ (epoxy) เนื่องจากเมทริกซ์พอลิเมอร์เทอร์โมเซ็ตในวัสดุคอมโพสิต ซึ่งมีลักษณะ ความแข็งแรง  Vinyl ester มีความหนืดเรซินประมาณ (ประมาณ 200 cps) ซึ่งมีความหนืดที่ต่ำกว่าโพลีเอสเตอร์ (ประมาณ 500cps) และอีพ็อกซี่ (ประมาณ 900cps)

คุณสมบัติหลักๆของ Vinyl ester

  • กันน้ำ
  • ทนความร้อน
  • ทนต่อการกัดกร่อน
  • มีดัชนีความหนืดต่ำ
  • ทนทานต่อสภาพอากาศ
  • ทนทานต่อการแตกร้าว
  • สามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงดัดงอได้

 

การใช้งานในอุคสาหกรรมต่างๆ

Vinyl ester มักจะใช้เป็นสารเคลือบในอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และการใช้งานทางทะเล (ท่อ ผลิตภัณฑ์คอมโพสิต และถังเก็บ) สาเหตุที่ Vinyl ester ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมทางทะเลเพราะว่ามันมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่ดูดซึมน้ำ  ไวนิลเอสเทอร์เรซินจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตถังและภาชนะที่เอาไว้ใช้งานทางทะเล

ถึงแม้จะมีข้อดีมากมายขนาดนี้ แต่วันมันก็มีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งก็คือในด้านราคา เพราะว่า vinyl ester resin นั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเรซินชนิดอื่นๆ บางทีการเลือกใช้เรซินชนิดอื่นอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในบางอุตสาหกรรม

 
Banner Image