Reuse คืออะไร – ประโยชน์ของการนำกลับมาใช้ใหม่

Reuse คืออะไร

Reuse คืออะไร ? ความหมายตรงตามภาษาอังกฤษเลย นั่นคือ Re = อีกครั้ง และ use =ใช้ คือการที่เรานำสิ่งของที่เราใช้แล้วที่กำลังจะทิ้งเป็นขยะ มาใช้งานซ้ำอีก โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ยกตัวอย่างเช่น การนำถุงพลาสติกมาใส่ของอีกครั้ง เป็นต้น

ประโยชน์ของการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

• ใช้สิ่งของชิ้นๆหนึ่งได้อย่างคุ้มค่า

• ช่วยลดปริมาณขยะให้สิ่งแวดล้อม

• ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องซื้อสิ่งใหม่บ่อยๆ

• เป็นการลดปริมาณก๊าซให้กับโลกเราทางอ้อม

• มีส่วนช่วยให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูในอนาคต

• ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการผลิตสิ่งต่างๆเพิ่ม

ข้อควรระวัง

ไม่ควรนำสิ่งของมาใช้งานอีกครั้ง (Reuse) จนเกินอายุการใช้งานของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราเอง

ตัวอย่างสิ่งที่กลับมาใช้ใหม่ได้

  •  ถุงก๊อบแก๊บจากตลาดนัด
  •  ขวดน้ำดื่ม เครื่องดื่ม
  •  ถุงใส่เสื้อผ้า
  •  ขวดแก้ว
  •  แกลลอนต่างๆ
  •  กระป๋อง
  •  บรรจุภัณฑ์อาหาร
  •  หนังสือพิมพ์
  •  กล่องพัสดุ
  •  ถุงซิปล็อคซีเรียล

ยังมีสิ่งของอีกมากมายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยกันส่งเสริมคนใกล้ตัวให้หันมาสนใจการ Reuse ♻️ เพื่อโลกสีเขียวของเรา

10 ไอเดียเจ๋งๆ ที่จะนำขวดพลาสติกมารีไซเคิล

ถุงพลาสติก pp คือ
Banner Image