นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา tonghengplastic.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า tonghengplastic.com
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ tonghengplastic.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม ที่ไม่ได้ทำการติดต่อเรา
 • ผู้ที่ให้ช่องทางการติดต่อเรามา คือ ผู้ที่ทำการให้ E-mail หรือผู้ที่เป็นฝ่ายเพิ่มเพื่อนเราทาง Line@ บริษัทฯ และช่องทางอื่นๆ ไม่จำกัดเพียง ด้วยความสมัครใจของท่านเอง
 • ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับเรา คือ ผู้ที่จ้างทางเราเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ ผู้ที่จ้างเราทำงาน ผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจกับทางเรา และผู้ที่เป็นคู่ค้ากับทางเรา 

เว็บไซต์ tonghengplastic.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ tonghengplastic.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ Tonghengplastic.com

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ tonghengplastic.com

เว็บไซต์ Tonghengplastic.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ tonghengplastic.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

1.ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

สำหรับคู่ว่าจ้าง ผู้ที่ทำธุรกิจกับเรา

ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม ชื่อบริษัท ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่ ประวัติข้อมูลการซื้อและชำระเงิน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร แต่ไม่จำกัดเพียง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ทำการติดต่อ ให้อีเมล เพิ่มเพื่อนเราตามช่องทางต่างๆ

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เราอาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลแอคเคาท์ของท่านจากช่องทางที่ท่านติดต่อเรามา เช่น อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, Line ID แต่ไม่จำกัดเพียง เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 

เราไม่มีการเก็บข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีการใช้ Google Analytics เก็บพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์แต่อย่างใด

2.เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1 สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

เราไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีระบบสมัครสมาชิก ระบบชำระเงิน แบบฟอร์มเก็บข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ใดๆ จากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา จึงไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆ

2.2 สำหรับคู่ค้า ผู้ว่าจ้าง ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับเรา 

 • เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกิจร่วมกัน
 • เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับท่าน
 • เพื่อทำธุรกิจร่วมกับท่าน
 • เพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งกันและกัน
 • เพื่อทำการค้ากับท่าน
 • เพื่อแจ้งข่าวสารของเราให้กับท่าน
 • เพื่อเสนอข้อเสนอพิเศษให้กับท่าน
 • เพื่อส่งและรับสินค้าจากท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ

2.3 สำหรับผู้ที่ทำการติดต่อ ให้อีเมล เพิ่มเพื่อนเราตามช่องทางต่างๆ

 • เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษให้กับท่าน
 • เพื่อประกาศรับสมัครงาน
 • เพื่อทำการตลาดและติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเราและพันธมิตร
 • เพื่อแจ้งราคาสินค้า
 • เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ จากเราและพันธมิตร
 • เพื่อติดต่อ สื่อสาร กับท่าน
 • เพื่อเก็บข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากท่านมาพัฒนาธุรกิจของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ

ทางเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในหัวข้อ 2.2 และ 2.3 เพื่อ

ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การตรวจสอบทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควร เราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อาจจะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว โดยรวมถึง การให้บริการและการจัดการเรื่องบริการการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี ผู้กำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่กำกับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

การปกป้องผลประโยชน์ของเรา 

เพื่อปกป้องความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรและเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 

เราไม่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านใดๆ เพราะว่าทางเราไม่มี และไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาตั้งแต่แรก จึงไม่จำเป็นต้องกังวล

สำหรับคู่ค้า ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้ที่ได้เพิ่มเพื่อนเราในช่องทางต่างๆ ของเรา

ทางเราอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บริษัท หรือบุคคลภายนอก ดังนี้

ผู้ให้บริการของเรา: สำหรับคู่ค้าและผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกันกับทางเรา เราอาจจะมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา

พันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจจะมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น ธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึง แพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งเราอาจได้ร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือที่ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

ที่ปรึกษาด้านต่างๆ: รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

จะไม่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่ 3 ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน

4.สิทธิของท่าน

สำหรับผู้ที่เข้าชมเว็บไซด์

อย่างที่ทางเราแจ้งไปข้างต้น ว่าทางเราไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวล ขอตรวจสอบข้อมูลของท่านที่เราเก็บ ขอให้ทำลายข้อมูล และอื่นๆ เพราะว่าทางเราไม่มี และไม่ได้เก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่แรก แต่ท่านก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อมูลคุกกี้ โดยการเข้าไปศึกษาวิธีการปฏิเสธคุกกี้ของเราจากเว็บไซด์ผู้พัฒนาของเว็บเบราว์เซอร์นั้นๆ ทั้งนี้ มันอาจจะทำให้ท่านใช้เว็บไซด์ของเราได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซด์เราได้

สำหรับคู่ค้า ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้ที่ได้เพิ่มเพื่อน ติดต่อมาในช่องทางต่างๆ ของเรา

ในกรณีที่เรามีการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะ

4.1 ขอการเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล เราต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านต้องการ

4.2 ขอการแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นจริง

4.3 ขอให้โอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อน

4.4 การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่าน: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

4.5 ยกเลิกความยินยอมที่จะใช้ข้อมูลของท่าน: ท่านอาจมีสิทธิ์ที่จะให้เรายกเลิกการเก็บ และใช้ข้อมูลของท่าน

4.6 การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวมรวบและใช้ได้ ใช้หรือเปิดเผย เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ tonghengplastic.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านโดยบริการที่เว็บไซต์ใช้ แต่ไม่จำกัดเพียง มีดังนี้

 • Google Maps Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ตัวเก็บสถิติและพฤติกรรมผู้ใช้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ tonghengplastic.com ไม่มีการจัดเก็บ รวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทั้งสิ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน แต่ว่าถ้าหากท่านได้้ติดต่อและให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราทางช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ Line หรือ E-Mail เพื่อทำการค้ากับเรา ทางบริษัทฯ อาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน นั่นคือ ชื่อ ที่อยู่ ไอดีไลน์ ข้อมูลชำระเงิน และเบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อทำการให้ข้อมูล ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ แจ้งโปรโมชั่นและข่าวสาร ทำธุรกิจร่วมกัน ค้าขายและส่งพัสดุและอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในบริษัทตราบเท่าที่เรายังเป็นคู่ค้ากับท่าน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ในบริษัทเป็นอย่างดีและไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเสียก่อน

บนเว็บไซด์ของเรามีการใช้ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซด์ของทางบริษัทฯ ช่วยให้ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์

7. ลิงค์ต่างๆในเว็บไซด์นี้ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น

บนเว็บไซต์เรา อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ tonghengplastic.com ไม่มีนโยบาย ไม่มีการ และไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นใดๆ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

เราขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซด์

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนโยบายส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้เมื่อใดก็ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่จะมีการประกาศบนเว็บไซด์ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงนโนบายต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายลงในเว็บไซต์นี้แล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนประกอบต่างๆ ในเว็บไซด์ Tonghengplastic.com เช่น รูปภาพ ไอคอน ส่วนมากเรานำมาจากเว็บโหลดภาพฟรี ลิขสิทธิ์แบบ CC0 แต่ก็มีองค์ประกอบบางส่วนที่ทางเว็บไซด์เราได้จัดทำขึ้นมาเอง ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้ปลอมแปลง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่สิ่งต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาติ หากพบเจอ ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

10. ท่านจะติดต่อ tonghengplastic.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย ตง เฮง พลาสติก (tonghengplastic.com)