นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา tonghengplastic.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า tonghengplastic.com
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ tonghengplastic.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ tonghengplastic.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ tonghengplastic.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ Tonghengplastic.com

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ tonghengplastic.com

เว็บไซต์ Tonghengplastic.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ tonghengplastic.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ tonghengplastic.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านโดยบริการที่เว็บไซต์ใช้ แต่ไม่จำกัดเพียง มีดังนี้

  • Google Maps Embedded
  • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ตัวเก็บสถิติและพฤติกรรมผู้ใช้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบและปฏิเสธข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบและปฏิเสธคุกกี้ในเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้นๆ ทั้งนี้ท่านยังสามารถเข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนของบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธการใช้งานคุกกี้
  • ทางเว็บไซด์ Tonghengplastic.com ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะยกเลิก ทำลาย ปฏิเสธการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าชมเว็บไซด์
  • สำหรับท่านที่เป็นบุคคล ที่ติดต่อเราเข้ามาจากช่องทางอื่น เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และไลน์ เพื่อทำงาน ทำการค้าและทำธุรกิจร่วมกัน สามารถขอดูและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ทางเราอาจจะเก็บไว้ได้ มีสิทธิที่จะให้เราลบ แก้ไข ระงับ ข้อมูลเหล่านั้น และมีสิทธิที่จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างจำกัด 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ tonghengplastic.com ไม่มีการจัดเก็บ รวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทั้งสิ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน แต่ว่าถ้าหากท่านได้้ติดต่อและให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราทางช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ Line หรือ E-Mail เพื่อทำการค้ากับเรา ทางบริษัทฯ อาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน นั่นคือ ชื่อ ที่อยู่ ไอดีไลน์ ข้อมูลชำระเงิน และเบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อทำการให้ข้อมูล ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ แจ้งโปรโมชั่นและข่าวสาร ทำธุรกิจร่วมกัน ค้าขายและส่งพัสดุและอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในบริษัทตราบเท่าที่เรายังเป็นคู่ค้ากับท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ในบริษัทและไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเสียก่อน

บนเว็บไซด์ของเรามีการใช้ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซด์ของทางบริษัทฯ ช่วยให้ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์

ลิงค์ต่างๆในเว็บไซด์นี้ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น

บนเว็บไซต์เรา อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ tonghengplastic.com ไม่มีนโยบาย ไม่มีการ และไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นใดๆ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

เราขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนประกอบต่างๆ ในเว็บไซด์ Tonghengplastic.com เช่น รูปภาพ ไอคอน ส่วนมากเรานำมาจากเว็บโหลดภาพฟรี ลิขสิทธิ์แบบ CC0 เช่น Unsplash และ Pexels แต่ก็มีองค์ประกอบบางส่วนที่ทางเว็บไซด์เราได้จัดทำขึ้นมาเอง ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้ปลอมแปลง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่สิ่งต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาติ หากพบเจอ ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ท่านจะติดต่อ tonghengplastic.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย ตง เฮง พลาสติก (tonghengplastic.com)