พลาสติก PP กับ PET ต่างกันอย่างไร – Differences between PP and PETE

พลาสติก PP กับ PET

พลาสติก PP กับ PET ต่างกันอย่างไร – เชื่อว่าหลายคนต้องสับสนชื่อย่อของพลาสติก 2 ประเภทนี้ เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมาก พลาสติกที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากโดยเฉพาะภาชนะสำหรับอาหารหรือเครื่องดื่มมากที่สุดมี 2 ประเภทในปัจจุบัน ได้แก่ PET หรือ Polyethylene terethalate และ PP หรือ Polypropylene    ถึงแม้ชื่อมันจะคล้ายกัน แต่มันก็เป็นพลาสติกคนละประเภทกัน ดังนั้นมันย่อมมีคุณสมบัติ และข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน บทความนี้จะทำการเปรียบเทียบให้ดู

พลาสติก PP กับ PET ต่างกันอย่างไร

ความโปร่งใส

หากวัดกันเรื่องความโปร่งใส แน่นอนว่า PET ต้องเป็นผู้ชนะ ดังนั้น หากคุณต้องการจะโชว์สีสันสิ่งที่อยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรืออื่นๆ PET จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะว่า PP นั้นจะมีสีที่ขุ่นกว่า จึงทำให้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในไม่ชัดเจน

ทนต่ออุณหภูมิ

ด้านพลาสติก PET นั้นดีกว่า PP ตรงที่สามารถทนต่อความเย็นได้มากกว่า PP อย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วนด้าน PP ดีกว่าPET ตรงที่มันสามารถทนความร้อนได้สูงมาก ในขณะที่ PET นั้นมนความร้อนได้ระดับกลางๆ แถมพลาสติก PP นั้นยังสามารถนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟได้อีกด้วย 

ความง่ายในการพิมพ์สี

พลาสติก PET นั้นจะเพ้นท์สีต่างๆลงไปในเสื้อพลาสติกค่อนข้างยาก แต่พลาสติก PP นั้นสามารถเพ้นท์สีต่างๆลงไปได้ง่ายกว่า ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก PET มักจะมีการติดสติ๊ดเกอร์ หรือป้ายต่างๆ แทนการเพ้นท์สีต่างๆลงไป

ทนต่อแรงระแทก

พลาสติก PET นั้นทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าพลาสติกแบบ PP เล็กน้อย  จะสังเกตได้ว่าขวดน้ำใส PET นั้นจะแตกได้ค่อนข้างยาก เมื่อเทียบกับขวดน้ำแบบขุ่นที่ทำจาก PP ดังนั้น ขวดน้ำ PET จึงนิยมมากกว่าขวดน้ำขุ่นที่ทำจากPP อย่างมาก

คุณสมบัติอื่นๆ

เนื่องจากภาชนะ PET สามารถกั้นออกซิเจนได้ดีกว่าภาชนะ PP มันจึงสามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยิออกซิเดชั่น ซึ่งจะทำให้รสชาติและกลิ่นของอาหารเปลี่ยน PET จึงสามารถรักษารสชาติและกลิ่นของอาหารที่อยู่ในนั้นได้ดีกว่า แต่ภาชนะ PP นั้นได้เปรียบตรงที่ป้องกันความชื้น แอลกอฮอล์หรือสารเคมีต่างๆได้ดีกว่า PET แต่ในด้านความทนทานต่อน้ำมัน ทั้งคู่นั้นทำได้ดีพอๆกัน

จะเห็นได้ว่าพลาสติกทั้งสองชนิดนี้นั้นเหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารมาก พลาสติกสองชนิดนี้ต่างก็มีข้อดี- ข้อเสียของตัวมันเอง ไม่มีพลาสติกไหนที่ดีกว่ากัน มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนำมันไปทำอะไรมากกว่า ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้ถูก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ได้คำตอบไปแล้วสำหรับคำถาม “พลาสติก PP กับ PET ต่างกันอย่างไร” หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้คุณ

 
Banner Image