พลาสติกทำมาจากอะไรได้บ้าง – How are plastics made?

พลาสติกทำมาจากอะไร

ลาสติกทำมาจากอะไรได้บ้าง – พลาสติกนั้นอยู่ในสิ่งขอบรอบๆตัวเราแทบทุกอย่าง คุณต้องเจอพลาสติกเหล่านั้นทุกๆวัน บางท่านจึงเกิดความสงสัยว่า พลาสติกพวกนี้มันทำมาจากอะไรกัน? วันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆให้ดูกัน

 

พลาสติกทำมาจากอะไรได้บ้าง

พลาสติกแทบทุกชนิดที่เราใช้กันเป็นประจำนั้น จะมีต้นกำเนิดมาจาก ปิโตรเลียม (Petroleum) 

หรือเรียกง่ายๆว่าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาตินั่นเอง ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ เราจะได้ผลิตภัณฑ์และน้ำมันหลายอย่างในหอกลั่นพลาสติกที่มีต้นกำเนิดมาจากน้ำมันดิบ นั้นจะทำจาก Ethylene, Propylene, Aromatics และอื่นๆ โดยพวกมันเป็นสารที่ได้จาก Naptha และ น้ำมันดีเซล (Gas oil) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ส่วนพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากก๊าซธรรมชาตินั้นจะทำจาก Ethane, Propane, Butane  ซึ่งพลาสติกที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติเหล่านี้ จะเป็นพลาสติกสาย Olefin

พลาสติกที่ทำจากสารตั้งต้นที่ต่างกัน ก็ย่อมเป็นพลาสติกคนละชนิดกัน อย่างเช่น พลาสติก PE นั้นจะมีสารตั้งต้นคือ Ethylene ส่วนพลาสติก PP ก็จะมีสารตั้งต้นคือ Propylene และพลาสติก PET ที่ใช้ทำขวดน้ำใสก็ได้มาจาก Aromatics นั่นเอง

แต่ก็มีพลาสติกบางชนิดที่ไม่ได้ผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

เช่นพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมันเป็นพลาสติกที่มีสารตั้งต้นจากพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งพลาสติกพวกนี้จะย่อยสลายตามธรรมชาติได้เร็วกว่า และเป็นมิตรกว่าธรรมชาติกว่าพลาสติกที่ได้จากปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม มันก็ยังขาดคุณสมบัติบางอย่างที่จำเป็น มันจึงยังไม่สามารถมาทดแทนพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ 

จบลงแล้วสำหรับบทความ “พลาสติกทำมาจากอะไรได้บ้าง” สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://tonghengplastic.com/bioplastic/

Banner Image