ถุงพลาสติกทำมาจากอะไร – How are plastic bags made?

ถุงพลาสติกทำมาจากอะไร

ถุงพลาสติกทำมาจากอะไร – ถุงพลาสติกที่คุณใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนั้นสามารถทำจากอะไรได้บ้าง แน่นอนว่ามันทำมาจากพลาสติก ถุงพลาสติกแต่ละแบบก็ย่อมทำจากพลาสติกที่ต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น 

 

แล้ววัสดุที่ทำถุงพลาสติกทำมาจากอะไรกัน?

พลาสติกแทบทุกชนิดที่เราใช้กันเป็นประจำนั้น จะมีต้นกำเนิดมาจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ เราจะได้ผลิตภัณฑ์และน้ำมันหลายอย่างในหอกลั่น พลาสติกที่มีต้นกำเนิดมาจากน้ำมันดิบ นั้นจะทำจาก Ethylene, Propylene, Aromatics และอื่นๆ โดยพวกมันเป็นสารที่ได้จากNaptha และ น้ำมันดีเซล (Gas oil) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ส่วนพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากก๊าซธรรมชาติ นั้นจะทำจาก Ethane, Propane, Butane

พลาสติกที่ทำจากสารตั้งต้นที่ต่างกัน ก็ย่อมเป็นพลาสติกคนละชนิดกัน อย่างเช่น พลาสติก PE นั้นจะมีสารตั้งต้นคือEthylene ส่วนพลาสติก PP ก็จะมีสารตั้งต้นคือ Propylene และพลาสติก PET ที่ใช้ทำขวดน้ำใสก็ได้มาจาก Aromatics นั่นเอง

ได้คำตอบกันไปแล้วสำหรับคำถาม “ถุงพลาสติกทำมาจากอะไร” ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

 
Banner Image