พลาสติก PLA คืออะไร คุณสมบัติ – polylactic acid bioplastic

พลาสติก PLA

พลาสติก PLA  (Polylactic acid bioplastic) คือพลาสติกที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากปิโตรเลียมแบบพลาสติกทั่วๆไปแต่ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากชิ้นส่วนจากพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย มันฝรั่ง และพืชชนิดอื่นๆเป็นต้น  PLA ถูกจัดว่าเป็น Thermoplastic ชนิดที่ 7 ของพลาสติก 7 ชนิด ข้อแตกต่างหลักๆของพลาสติก PLA กับพลาสติกแบบทั่วๆไปนั่นคือความสามารถในเปลี่ยนสภาพมันมาเป็นปุ๋ยโดยการนำมันมาหมักหลังจากใช้งานเสร็จ จึงเป็นการช่วยลดขยะที่เกิดจากพลาสติกในทางอ้อม แถมขั้นตอนการผลิตก็ปล่อยมลพิษน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป การนำมาใช้เป็นทางเลือกที่ดีในการลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน

วิธีในการผลิตพลาสติก PLA

บดชิ้นส่วนของพืชให้ละเอียดเป็นแป้งแล้วใช้เอนไซม์ย่อยแป้งให้ เป็นน้ำตาลกลูโคส ผ่านกระบวนการหมัก โดยใช้แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) เพื่อทำให้มันออกมาเป็น กรดแลคติก แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการพอลีเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) เพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นเม็ดพลาสติก PLA

ข้อดี

  • ปลอดภัยสำหรับการนำมาใส่อาหาร เพราะว่ามันไร้สาร BPA
  • มีคุณสมบัติหลายๆด้านใกล้เคียงกับพลาสติกแบบดั้งเดิม
  • สามารถปริ้นสีลงไปได้ง่าย โดยเฉพาะงาน 3D
  • ช่วยสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกร
  • ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด (ปิโตรเลียม)
 

ข้อเสีย

แม้ว่าพลาสติก PLA จะทำจากวัสดุธรรมชาติ และดีต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน แต่มันก็ยังมีข้อด้อยเรื่องระยะเวลาในการย่อยสลาย มันยังคงใช้เวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานมาก PLA จึงยังไม่ตอบโจทย์ด้านการย่อยสลาย แต่ว่าในหลายๆประเทศก็มีการวิจัยพลาสติกชีวภาพชนิดอื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติก PLA มาก เช่น “พลาสติกจากชิ้นส่วนกล้วย” ที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ไวกว่า PLA มากๆ ข้อเสียอีกหนึ่งข้อของ PLA คือ มันไม่ค่อยทนต่อความร้อนนั่นเอง

Source

 
Banner Image