ปิโตรเลี่ยม คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง – แหล่งกำเนิดพลาสติก น้ำมัน และอื่นๆ

ปิโตรเลี่ยม คือ

ปิโตรเลียม คือสารที่ประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอนหลากหลายชนิดจำนวนมากและสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก ซึ่งนั่นคือก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบที่ได้จากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพลงตอนและสาหร่าย ที่ถูกฝังอยู่ในหินตะกอนภายใต้แรงกดดันและความร้อนเป็นระยะเวลานานหลายล้านปี 

โดยมนุษย์เราสามารถนมันมากลั่นเพื่อที่จำทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิดมากมาย เช่น น้ำมันรถยนต์ พลาสติกหลายๆชนิด สารเคลือบผิว ชิ้นส่วนรถยนต์ ก๊าซหุงต้ม ยางสังเคราะห์หลายชนิด เนื้อผ้าใยสังเคราะห์ เทียนไข จาระบีรวมทั้งสารเคมีชนิดต่าง ๆ เช่น ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี  ตัวทำละลายต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถกล่าวได้ว่าสิ่งของหลากหลายชนิดรอบตัวเราในชีวิตประจำวันส่วนมากนั้นมีความเกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมทั้งนั้น

ประโยชน์ของปิโตรเลียม

  • เป็นเชื้อเพลิงให้ยานยนต์และเครื่องจักรต่างๆ
  • สามารถนำมาทำเป็นพลาสติกหลายชนิด ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้มาก
  • ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
  • นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนได้ เช่น ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์
  • และอื่นๆอีกมากมาย

 

ข้อเสียหลักๆของปิโตรเลียม

มันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสังเท่าไหร่ ขั้นตอนการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมไปทำเป็นสิ่งของต่างๆ เช่น พลาสติก นั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก แถมยังทิ้งกองขยะพลาสติกขนาดใหญ่ที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ นอกเสียจากว่าในอนาคตจะสามารถหาสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะนำมาทดแทนมันได้

จบกันไปแล้วสำหรับบทความ “ปิโตรเลียม คืออะไร” หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

Source

 
Banner Image