ปิโตรเคมี คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร สรุปสั้นๆ – What is petrochemical

ปิโตรเคมี คือ กลุ่มเคมีและวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ  ที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พวกเราใช้กัน หรือที่เราเรียกกันว่า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีนั้นถูกจำแนกหลักๆเป็นสองสาย นั่นคือ โอเลฟินส์ (Olefin) และ อโรเมติกส์ (aromatic) มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ได้จากปิโตรเคมี อย่างเช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ถังน้ำ ท่อน้ำ สายเคเบิล ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอื่นๆอีกมายมายที่ทำจากพลาสติก 

ปิโตรเคมียังคงมีความสำคัญต่อมนุษย์ เพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสิ่งของต่างๆมากมายที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แน่นอนว่าคุณต้องใช้งานสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีทุกวัน  การหลีกเลี่ยงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีนั้นเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นอกเสียจากว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่ดีต่อธรรมชาติ ที่สามารถนำมาทดแทนสิ่งของที่ทำจากปิโตรเคมีได้

 
Banner Image