น้ำมันเตา คืออะไร มีกี่ชนิด – Fuel oil (HFO)

น้ำมันเตา

น้ำมันเตา คือน้ำมันชนิดหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบในหอกลั่น ซึ่งน้ำมันเตานั้นเป็นน้ำมันที่หนักที่สุดในหอกลั่น ( แต่ยางมะตอยหนักกว่า ) มีสีดำเข้ม หนืด และข้นมาก มีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ 174 ถึง 600 องศาเซลเซียส แล้วแต่เกรดของมัน จุดวาบไฟของน้ำมันเตา อยู่ที่ประมาณ 55-65 องศาเซลเซียส

น้ำมันเตานั้นถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยน้ำมันเตามักจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงของเรือขนส่งต่างๆ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของอุตสาหกรรมต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยน้ำมันเตานั้นจะมีราวๆ 5-6 เกรด โดยหลักๆ แต่ละชนิดจะมีความต่างด้านคุณภาพ ราคา จุดเดือด ความหนืดประสิทธิภาพการเผาใหม้ และปริมาณกรดกำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ (sulfur) ที่จะปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ 

น้ำมันเตามีกี่ชนิด

ชนิดที่ 1 มักจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตากลางแจ้งแบบพกพาและเครื่องทำความร้อนกลางแจ้งแบบพกพาเป็นหลัก

ชนิดที่ 2 เหมาะสำหรับให้ความร้อนกับเตาเผาในอุตสาหกรรมขนาดกลางๆ

ชนิดที่ 4  มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Bunker A มีความหนืดปานกลาง เป็นน้ำมันเตาสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ไม่มีระบบทำความร้อนล่วงหน้า มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม  เกรดนี้มักจะเป็นส่วนผสมของน้ำมันกลั่นและเชื้อเพลิงที่เหลือ แต่สามารถกลั่นได้ในปริมาณมาก

ชนิดที่ 5 หรือที่เรียกกันว่า Bunker B เป็นเกรดที่มีความหนืดมากกว่าเกรด 4 นำมันเตาเกรดนี้ก่อนใช้งาน จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิในการอุ่นก่อน (Preheat) ประมาณ 77–104 °C เกรดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ 

ชนิดที่ 6 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Bunker C เป็นเกรดที่มีความหนืดมากสุด ก่อนใช้งานต้องใช้อุณหภูมิในการอุ่นประมาณ 100- 129 °C เกรดนี้เป็นเกรดที่ไม่ค่อยสะอาด มักจะมีสารปนเปื้อนต่างๆด้วย เช่น ดินแร่ เป็นต้น น้ำมันเตาเกรดนี้จะมีสองชนิด คือแบบที่ใช้ในเครื่องจักรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม และแบบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เรือเดินสมุทร ( แต่ปัจจุบันกฎหมายพยายามให้ใช้น้ำมันเตาชนิดที่กำมะถันต่ำกว่า สำหรับเรือเดินสมุทร เพราะว่าต้องการลดปริมาณกำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ ที่ถูกปล่อยออกมาจากน้ำมันเตา ซึ่งส่งผลเสียต่อธรรมชาติ)

ส่วนชนิดที่ 3 นั้นไม่นิยมนำมาใช้กันเท่าไหร่นัก จึงไม่ได้นำมากล่าวถึงในบทความนี้

ยางมะตอย คืออะไร สามารถดูได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://tonghengplastic.com/asphalt/

Banner Image