พลาสติกจากข้าวโพด พลาสติกจากธรรมชาติ – Corn based plastic

พลาสติกจากข้าวโพด

พลาสติกที่ทำจากข้าวโพด มักจะเรียกกันอีกชื่อว่า PLA มันย่อมาจาก Polylactic acid  ซึ่ง Pla ไม่จำเป็นต้องมาจากข้าวโพดเท่านั้น สามารถใช้พืชชนิดอื่นๆได้ เช่น อ้อย ขั้นตอนการทำหลักๆของมันคือ นำข้าวโพด หรือพืชชนิดอื่นๆเช่น มีสำปะหลัง มาหมักให้ได้กรดแลคติก และนำกรดแลคติกดังกล่าวนั้นเป็นสารตั้งต้นของพลาสติกชีวภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกจากข้าวโพดมีลักษณะและคุณสมบัติค่อนข้างใกล้เคียงจากปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม แต่สามารถย่อยสลายได้ดี และรวดเร็วกว่า

พลาสติกธรรมดากับพลาสติกจากข้าวโพดต่างกันอย่างไร?

 • พลาสติกธรรมดาทำจากปิโตรเลียมที่ก่อมลพิษและมีสารพิษ  ในขณะที่ PLA มาจากจากข้าวโพดซึ่งเป็นทรัพยากรปลอดสารพิษและหมุนเวียนได้ พลาสติกทั่วไปใช้เวลาประมาณ 400 ปีในการย่อยสลาย ทิ้งความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  พลาสติก PLA ย่อยสลายได้เร็วกว่านั้น 
 • พลาสติกทั่วไปมีต้นกำเนิดมาจากปิโตรเลียม แต่พลาสติกจากข้าวโพดมีต้นกำเนิดมาจากข้าวโพด
 

สัญลักษณ์ของพลาสติกจากข้าวโพด

PLA ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพอยู่ภายใต้เลขที่ #7 ซึ่งหมายความว่ามันเป็นพลาสติกอื่นๆ เลข 1-6 นั้นสำหรับพลาสติกที่ได้จากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติเท่านั้น

ข้อดี

 • ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติกว่า
 • พลาสติกจากข้าวโพดละลายได้ง่ายกว่าเพราะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม จึงใช้พลังงานน้อยกว่าเวลาเปลี่ยนรูป
 • พลาสติก PLA ย่อยสลายได้เร็วกว่า
 • เมื่อ PLA ถูกเผา จะปล่อยควันพิษน้อยกว่าพลาสติกที่ทำจากปิโตรเลียม
 • ปลอดภัยในการนำมาบรรจุอาหารมากกว่าพลาสติกแบบธรรมดา

ข้อเสีย

 • ราคา PLA มีราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วๆไป
 • จุดหลอมเหลวต่ำทำให้ PLA ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง  PLA อาจจะอ่อนตัวหรือเสียรูปร่างได้เมื่อโดนความร้อนสูงๆ
 • PLA มีการซึมผ่านความชื้นและอากาศได้ดีกว่าพลาสติกจริงๆ  ซึ่งจะส่งผลให้อาหารเน่าเสียเร็วขึ้น  มันจึงไม่เหมาะสำหรับนำมาบรรจุอาหารไว้นานๆ
 • พลาสติกจากข้าวโพดยังไม่แข็งแรงและเหนียวเท่ากับพลาสติกธรรม ส่งผลให้มันยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่
 
Banner Image