โฟมจากธรรมชาติ มีดียังไง – พลาสติกจากธรรมชาติ (Bioplastic)

โฟมจากธรรมชาติ

โฟมจากธรรมชาติ  มีดียังไง? – คุณรู้หรือไม่ว่ากล่องโฟมพลาสติกแบบธรรมดาที่เราใช้กันนั้น ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน แถมถ้าคุณใช้มันไปบรรจุอาหารอย่างผิดๆ มันอาจจะปล่อยสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายคุณอีกด้วย 

ดังนั้น จึงมีใครบางคนเล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำพืชชนิดๆ ต่างๆ โดยเฉพาะข้าวโพดไปทำเป็นเม็ดพลาสติก PLA จากนั้นก็นำเม็ดพลาสติกดังกล่าวไปขึ้นรูปเป็นกล่องโฟม ซึ่งเป็นกล่องโฟมที่ได้จากพืชนั่นเองโดยที่คุณสมบัติต่างๆใกล้เคียงกับกล่องโฟมแบบดั้งเดิมที่ผลิตโดยพลาสติก PS

ประโยชน์ทำได้รับจากกล่องโฟมจากธรรมชาติ

  • ย่อยสลายได้เร็วกว่ากล่องโฟมพลาสติก PS มาก
  • ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
  • แก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง
  • สามารถลดโลกร้อนได้
  • เป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีเนื่องจากสามารถขายผลพลิตที่เหลือใช้
  • ลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการเผาขยะ
  • มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตันในชุมชน
  • 100% ปลอดภัยเพราะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ  และปราศจาก BPA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในพลาสติกบางชนิด

ในประเทศจีนมีการจำหน่ายกล่องโฟมจากธรรมชาติ ที่ทำจาก PLA อยู่มากมาย เนื่องจากประเทศจีนมีการกระตุ้นให้ใช้วัสดุที่ดีต่อธรรมชาติมากขึ้น ครดว่าในอนาคต ประเทศต่างๆ ก็น่าจะหันมาสนใจกล่องโฟมจากธรรมชาติมากขึ้น

Banner Image