ราคาเม็ดพลาสติก : แนวโน้ม และปัจจัยที่ทำให้ราคาขึ้นลง 2565

ราคาเม็ดพลาสติก

ราคาเม็ดพลาสติกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น pp pe hdpe pet abs ล้วนมีความผันผวนสูง ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยต่างๆ ทั่วโลก ในวันนี้ เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จนได้พบกับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเม็ดพลาสติก สรุปได้ดังนี้

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเม็ดพลาสติก

1. Demand และ Supply ของตลาดโลก

ราคาเม็ดพลาสติก ส่วนหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการพลาสติกของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงตัวผู้บริโภคเอง

ความต้องการของพลาสติกชนิดนั้น ยิ่งมีมาก ยิ่งทำให้ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ามันไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาก็มักจะคงที่หรือปรับตัวลดลง

ส่วนด้าน supply ถ้าการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดนั้นน้อยกว่าความต้องการของตลาด ราคาของมันก็มักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ถ้าการผลิตนั้นล้นตลาด ก็จะทำให้ราคาของเม็ดพลาสติกนั้นปรับตัวลดลง

2. ราคาน้ำมันดิบ

อย่างที่รู้กันว่า น้ำมันดิบนั้นเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของหลายๆอย่าง เช่น ยางมะตอย น้ำมันเติมรถ รวมทั้งเม็ดพลาสติกด้วยถ้าราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น มันก็จะส่งผลให้ราคาของเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นด้วย

3. เหตุการ์ณต่างๆทั่วโลก ทั้งด้านการเมืองและด้านอื่นๆ

เหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนั้น นั้น อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมให้กับราคาน้ำมันดิบ ไม่ว่า การคว่ำบาตรบางประเทศของสหรัฐอเมริกา การปรับกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันดิบในต่างกระเทศ รวมถึงสงครามระหว่างประเทศ ซึ่งอาจกระตุ้น demand หรือ supply อย่างรุนแรง ส่งผลให้ราคาเม็ดพลาาติกนั้นถูกกระทบด้วย

4. เทรนด์ในอนาคต

โลกมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงอาจส่งผลให้ความต้องการเม็ดพลาสติกในอนาคตหดตัวลง แต่อาจจะไม่มาก เพราะว่าความต้องการของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแบบ ready to eat นั้น ยังต้องใช้พลาสติกเป็นส่วนใหญ่อยู่ นอกเสียจากว่าจะมีนวัฒกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมา disrupt บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การที่โลกเรานั้นจะเปลี่ยนไปใช้ ev car ในอนาคต ก็อาจจะส่งผลให้ความต้องการของน้ำมันในอนาคตนั้นหดตัวลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก

ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อราคาของเม็ดพลาสติกที่เราจะสามารถไปศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์แนวโน้มราคาเม็ดพลาาติกในอนาคตเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก สิ่งที่คุณทำให้ก็คือหมั่นหาข้อมูล และติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้เราสามารถคาดการณ์ราคาเม็ดพลาสติกในอนาคตได้แม่นยำขึ้นนั่นเอง

พวกเราหวังว่า บทความนี้จะทำให้คุณสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ ขอบคุณและสวัสดี

ถุงพลาสติก pp คือ

 

Banner Image